Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
AKTUALNOŚCI
2019-11-15
więcej

2019-11-12
więcej

2019-11-07
Będą nowe publikacje, wydarzenia i materiały promocyjne
więcej

2019-11-04
Zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" do wypełnienia anonimowej ankiety. Badanie dotyczy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie prowadzone do 15.01.2020 r.
więcej

2019-10-30
więcej

2019-10-17
W dniach 07 i 10 października 2019r. odbyło się XIV posiedzenie Organu Decyzyjnego LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych do konkursu 1/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.
więcej

2019-10-03
 Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadania planowane do realizacji mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i zgodnie z zakresem tematycznym powinny wspierać podmioty działające na rzecz upowszechniania lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
więcej

2019-09-26
więcej

2019-09-02
więcej

2019-08-12
Ogłoszenie nr 3/2019 z dnia 12.08.2019 r.
o naborze wniosków na 
"Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek"
 
więcej

2019-08-12
Ogłoszenie nr 2/2019 z dnia 12.08.2019 r.
o naborze wniosków na "Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej"
 
więcej

2019-08-09
W tym roku na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" , 25.08.2019 r.  w Markowej!
 
Zapraszamy!
więcej

2019-08-08
więcej

2019-08-08
więcej

2019-07-30
więcej

2019-07-17
Przewodniczący Rady LGD zaprasza na posiedzenie w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019/G
więcej

2019-07-04
Serdecznie zapraszamy na Polsko-Węgierską wystawę produktów i usług lokalnych 21 lipca 2019 r. Rynek/Targowisko w Pruchniku! 
Będą nasi Węgierscy Partnerzy Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete ze swoimi produktami lokalnymi oraz z folkowym zespołem tanecznym PÁNTLIKA.
więcej

2019-07-01
Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 01.07.2019 r.
o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw
 
więcej

2019-07-01
Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie 
zaprasza na spotkanie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na:  Podejmowanie Działalności Gospodarczej 
 
więcej

2019-06-19
więcej

http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dynow.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://gminadynow.pl/
http://markowa.pl
mapa strony
Licznik odwiedzin: