Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
AKTUALNOŚCI
2011-10-19
Ogłoszenie o naborze wniosków
więcej

2011-10-18
więcej

2011-10-17
więcej

2011-10-10
więcej

2011-09-26
Zaproszenie na szkolenie z działania "Małe Projekty"
więcej

2011-09-26
więcej

2011-09-26
więcej

2011-09-16
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełnienia obowiązuje od dnia 18 lipca 2011 r.
więcej

2011-09-13
Konkurs Projektu Współpracy "Ziemia Pogórze Dolina - trzy krainy - trzy dziedziny"
więcej

2011-09-12
więcej

2011-08-29

2011-08-09
więcej

2011-07-18

2011-07-18

2011-07-15
więcej

2011-06-20
więcej

2011-05-26
więcej

2011-05-22
Ogłoszenie o naborze wniosków ....
więcej

2011-05-22

Ogłoszenie o naborze wniosków ....

więcej

2011-05-05
więcej

http://www.krzywcza.pl/
http://gminadynow.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013