Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Szkolenie - Małe Projekty

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu operacji Małe projekty, w dniu 27 marca 2010r. o godzinie 9:00 w siedzibie biura LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie, Winne Podbukowina 37.
 
Harmonogram szkolenia
dla mieszkańców obszaru LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
Zasady przygotowania projektów i wniosków w ramach "małych projektów"
 
 
Zasady przyznawania pomocy w ramach „Małych projektów” (6 godzin dydaktycznych)
 
Liczba godzin           Zakres                                                                                                                                                              
2 godz. Przedstawienie celów LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla małych projektów LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie w kontekście przygotowania wniosków w ramach „małych projektów”.
Rola małych projektów oraz zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Małe projekty” (zakres małych projektów, koszty kwalifikowalne, beneficjenci, poziom dofinansowania)
15 min. Przerwa
2 godz. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy Finansowanie i rozliczanie małych projektów;
15 min. Przerwa
2 godz. Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” – warsztaty – warsztaty na podstawie przykładu (lub konkretnych pomysłów uczestników szkolenia)
Omówienie i podsumowanie zajęć warsztatowych
  Zakończenie szkolenia
 

http://rokietnica.mky.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://www.krzywcza.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013