Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w Arłamowie

W dniach 24-25 września 2009r. w Arłamowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli LGD z podkarpacia. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie" brali udział w szkoleniu, dotyczącym procedór ogłaszania i naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju i dostosowanie procedór do zapisów zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi" 

http://rokietnica.mky.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013