Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE!

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), Fundacja Bieszczadzka oraz Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” zapraszają na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji
PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia:

  1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013  do roku 2015.
  2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.
  3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Każde z 11 szkoleń organizowanych na obszarze województwa podkarpackiego odbywać się będzie zgodnie z tym samym programem, a wszyscy potencjalni uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i terminie. Szczegółowy program szkolenia wraz z informacją o terminach i miejscach organizacji wszystkich 11 szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy w linkach poniżej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie i miejscu:   
  1. drogą mailową – poprzez przesłanie wypełnionego Formularza  na adres biuro@fundacja.bieszczady.pl    
  2. lub  telefonicznie pod numerami: stac. +48 13 461 72 97; kom.: +48 881 537 554 lub 601 056 939.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Lucyną Sobańską: e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl; tel. +48 881 537 554.

1. Zaproszenie na szkolenie 

2. Program szkoleń 

3. Formularz zgłoszeniowy

 

 

 http://www.dubiecko.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013