Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Nabór wniosków - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
 
 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 
Termin składania wniosków:
 
od 10 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r.
 
Miejsce składania wniosków:
 
Biuro Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" w miejscowości Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie
i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl , Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" pod adresem: www.lgdpogorze.eu w zakładce DOKUMENTY oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl .
 
Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
 
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" , określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl, Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" pod adresem: www.lgdpogorze.eu w zakładce DOKUMENTY oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl .
 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 r. wynosi 100 000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złoty).
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" w miejscowości Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko oraz pod numerem telefonu 16 6511687 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
 

http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013