Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Zmiany w składzie zarządu LGD

W dniu 17.11.2009r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działnia "Pogórze Przemysko-Dynowskie " Członkowie  dononali uzupełnienia składu Zarządu LGD w zwiazku z rezygnacją z funkcji Prerzesa Zarządu Pana Wiesława Bembenek.
 
Nowym członkiem Lokalnej Grupy Działania został Pan Krzysztof Grzegorzak, który uchwałą Zarządu z dnia 17.11.2009 objął funkcję prezesa Zarządu LGD.
 
W poczet nowych członków LGD zostało również przyjęte TOWARZYSTWO KULTURY I ROZWOJU WSI HARTA

http://www.krzywcza.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.dubiecko.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013