Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania 17.11.2009r.

ZAPROSZENIE
         Przewodniczący Rady i Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” zaprasza na Walne Zebranie Członków , które odbędzie się w dniu 17 listopada o godzinie 13 w siedzibie LGD Winne Podbukowina 37
Porządek posiedzenia:
1.Powitanie gości
2.Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.09.2009
3.Podjęcie uchwał :
- dostosowanie „ Zasad wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania, Samorządem Województwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa       w związku z realizacją naborów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „- zmiana   w strategii
-  zmiana harmonogramu Lokalnej Grupy Działania (przeniesienie naboru Odnowa Wsi  z roku 2009 na rok 2010 ) – zmiana w strategii
- przyjęcie nowych członków w poczet LGD
- uzupełnienie składu zarządu LGD
4. Dyskusja
5. Sprawy różne
6. Zakończenie zebrania

http://gminadynow.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013