Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Spotkania Informacyjne - Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków na działania finansowane w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbędzie się dnia:
  •  8 marca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim - dla mieszkańców Gminy Jawornik Polski;
 
  •  9 marca 2010 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy - dla mieszkańców Gminy Krzywcza;
 
  •  10 marca 2010 r. (środa) o godzinie 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy - Budynek Urzędu Gminy - dla mieszkańców Gminy Rokietnica;
 
  •  11 marca 2010 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Dynowie - dla mieszkańców Gminy Dynów;
 
  • 12 marca 2010 r. (piątek) o godzinie 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Dubiecku - dla mieszkańców Gminy Dubiecko.

http://gminadynow.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.krzywcza.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013