Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
GMINY
 
 
 
 
 

 
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.trzykrainy.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013