Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Walne Zebranie Członków - 18.08.2016 r.

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na Walne Zebranie Członków
 
w dniu 18.08.2016  o godzinie 14.00
Nienadowa 502 a
 
Porządek posiedzenia:
 
  1. Powitanie gości,
  2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  4. Przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały,
  5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.05.2016r. – podjęcie uchwały
  6. Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w celu ogólnym 2 (przesunięcie kwot pomiędzy działaniami ) – podjęcie uchwały
  7. Ustalenie wysokości diet dla członków Rady LGD – podjęcie uchwały
  8. Sprawy różne. 
 

http://www.dubiecko.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://markowa.pl
http://www.dynow.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: