Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Akty prawne PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

treść

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)

treść ustawy

zmiana z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017 poz. 5) 

zmiana z 7 lipca 2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1475)
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)

treść ustawy  

tekst jednolity z 24 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 562)

tekst jednolity z 15 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1856)

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

treść rozporządzenia (Dz.U. 2015 poz. 1570)

treść rozporządzenia - zmiana  z 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 1390)

tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772)

zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106)

treść rozporządzenia

 

 

 

 
http://www.dubiecko.pl/
http://markowa.pl
http://www.dynow.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://gminadynow.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: