Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
DOKUMENTY DO POBRANIA
 1. STATUT LGD
 2. UMOWA RAMOWA , Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3, Aneks nr 4, Aneks nr 5, Aneks nr 6, Aneks nr 7

 3.  PLAN DZIAŁANIA - aktualizacja 06.06.2019

 4. PLAN KOMUNIKACJI

 5. BUDŻET I PLAN FINANSOWY - zmiana od 06.06.2019 r.

 6.  STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO - aktualizacja z 06.06.2019 r.
 7. PLAN SZKOLEŃ

 8. SKŁAD RADY LGD  od 13.12.2018 r. 

 9. SKŁAD ZARZĄDU LGD od 13.12.2018 r.

 10. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 11. OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW

 12. REGULAMIN RADY

 13.  HARMONOGRAM NABORÓW - aktualizacja 06.06.2019 r.

 14. PROCEDURA ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” - dokument przyjęty 25.02.2019r. Załączniki do procedury:

   Załącznik nr 3) Karta kontrolna wniosku;
 15.  PROCEDURA ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” - dokument przyjęty 25.02.2019r. Załączniki do procedury:

  Załącznik nr 2) Wzór wniosku o powierzenie grantu wraz z instrukcją wypełniania, wersja pdf, wersja edytowalna,
  Załącznik nr 3) Karta kontrolna wniosku,
  Załącznik nr 7) Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją, wersja pdf, wersja edytowalna,
 16.  PROCEDURA UCHWALANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI KONKURSOWYCH I OPERACJI GRANTOWYCH

 17. Lokalne Kryteria Wyboru - OPERACJE INNE NIŻ GRANTY

 18. Lokalne Kryteria Wyboru - OPERACJE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 19. Lokalne Kryteria Wyboru - PROJEKTY GRANTOWE

 20. Lokalne Kryteria Wyboru - PREMIE (podejmowanie działalności gospodarczej)

 21. Formularz wniosku w sprawie zmian zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

 22. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - funkcjonowanie LGD: Informacja za rok 2016; Informacja za rok 2017; Informacja za rok 2018 wprowadzono -26.02.2019

 23. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów i Grantobiorców

 
 
Dokumenty archiwalne:
 
SKŁAD RADY LGD działający do 12.12.2018 r.
SKŁAD RADY LGD działający do 19.06.2018 r.
SKŁAD RADY LGD działający do 31.12.2017r.,
 
SKŁAD ZARZĄDU LGD działający do 12.12.2018 r.
 
------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------
Strategia Rozwoju Lokalnego - dokument archiwalny z 20.09.2017
Strategia Rozwoju Lokalnego - dokument archiwalny z 25.02.2019
 
------------------------
HARMONOGRAM NABORÓW  obowiązujący do 05.06.2019
 
----------------------------------
Budżet i plan finansowy - zmiana od 20.09.2017
 
---------------------
PLAN DZIAŁANIA  obowiązujący do 05.06.2019
http://gminadynow.pl/
http://www.dynow.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://markowa.pl
http://www.krzywcza.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: